CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ
QUÂN MINH PHÁT

Địa chỉ: KP.Chiêu Liêu, TX. Dĩ An, Bình Dương
Điện thoại: 0906 087 888 – 0968 96 3668 (Mr. Dũng)
Email: lamhung668lh@gmail.com
Website: www.congtythumuaphelieu.com